MusicEnterprise

Odkazy

Níže jsou uvedeny odkazy na osoby a organizace, s nimiž MusicEnterprise spolupracuje:

Dvě významné české koncertní agentury:
Mezinárodní organizace zabývajícími se českou hudbou: Lucemburské hudební organizace: Festivals A zejména webový portál INTERMUSICA, který se zaměřuje na kurzy pro amatérské hudebníky; tento web byl zřízen na popud MusicEnterprise v roce 2001.