MusicEnterprise

MusicEnterprise

Česká hudba v Lucembursku

Založení

MusicEnterprise byla založena Geoffem Piperem v roce 1995, původně jako nezisková organizace, ale díky tome že se vyvinula téměř pouze jako 'one-man show', byla o několik let později ukončena.


Původní myšlenka byla navázat osobní vztah mezi českými a slovenskými profesionálními hudebníky za účelem jejich pozvání k vystoupení v Luxemburku. To se také uskutečnilo, zahrnujíc varhaníky, zpěváky, sólisty, komorními sbory a dokonce komorními orchestry.. Všechny tyto vztahy jsou čistě osobní (neexistuje žádná spojitost s koncertními agenturami)

Sponzorování

Jedna z aktivit bylo sponzorování nebo částečné sponzorování hudebních kompilací produkovaných v České republice. Jedno z nich bylo Bohemia Luxembourg Trio - název navržený MusicEnterprise a poprvé zde také použit. Více než dalších 20 CD bylo vydáno, především společnostmi Supraphon nebo ArcoDiva.

Nynější cíle

Dnes je zaměření trochu jiné. Geoff Piper se zajímá o výměnný systém mezi českými/slovenskými a luxemburskými hudebními událostmi.. Tohle funguje dobře s varhaníky (viz. ORGAN RING). ALEA Trio , jak bylo trio pojmenováno , se skládá z českých a luxemburských muzikantů, al nedostálo podobného úspěchu.

Aktivity v Luxemburku

ORGAN RING - je výměnný projekt skupiny lucemburských, českých a slovenských koncertních varhaníků. Tento projekt je sponzorován i koordinován společností MusicEnterprise. Více informací naleznete na internetových stránkách www.organfestivals.org

LYRIC SUITE

Po projektu „Organ Ring“ a festivalu „Pražské můzy“ je „Lyric Suite“ třetí koncertní řadou zaštítênou MusicEnterprise. Projekt „Lyric Suite“ byl založen roku 2016 a je věnovaný lyrickému umění (opera, opereta, písně, šansony atd.) Lyric Suite nemá žádné pořadatele ani žádné vlastní stanovy; mezi členy jsou jak amatérští tak profesionální dobrovolníci, kteří účinkují střídavě. Od roku 2018 je udržována úzká spolupráce s kulturním centrem v Lucemburku Altrimenti.